Juli 2020
Haastere BV verduurzaamt het kantoorpand door het plaatsen van 60 st. zonnepanalen en een laadpaal voor elektrische voertuigen.
Hiermee wordt een grote stap gezet naar 0 op de meter en een duurzaam bedrijfspand.

December 2020

Haastere BV investeert in een Oil-Quick systeem van Verachtert voor de CAT 330. Met dit systeem is het wisselen van werktuigen nog makkelijker geworden en wordt de productiviteit vergroot.